JURIDISKE OPLYSNINGER

Concept Biler ApS takker for dit besøg på hjemmesiden og for din interesse for vores produkter.

Concept Biler ApS
CVR nummer: DK33640234
Bestyrelse: Næstved, Danmark

Databeskyttelse

Når du anvender vores tjenester, kan du blive bedt om at angive personlige oplysninger. Læs mere om hvordan Concept Biler håndterer dine personlige oplysninger på følgende link: https://conceptbiler.dk/datapolitik/

Ophavsret.

© Copyright Concept Biler. Alle rettigheder forbeholdt. Tekster, billeder, grafik, lyde, animationer og videoer samt måden for anvendelsen heraf på Concept Bilers hjemmeside er underlagt ophavsretlig beskyttelse og anden beskyttende lovgivning. Indholdet af denne hjemmeside må ikke kopieres til kommercielle formål, ej heller udbredes, ændres eller gøres tilgængelig for tredjemand. Vi gør opmærksom på, at billederne på hjemmesiden til dels er underlagt tredjemands ophavsrettigheder.

Ansvar

Der tages forbehold for eventuelle fejl og unøjagtigheder, der måtte være indeholdt i oplysningerne på denne hjemmeside. Concept Biler ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår direkte eller indirekte som følge af anvendelsen af denne hjemmeside, såfremt disse ikke er forårsaget ved forsætlighed eller grov uagtsomhed. Såfremt der på denne hjemmeside henvises til internetsider, der udgives af tredjemand, kan Concept Biler ikke gøres ansvarlig for indholdet på disse sider.

Varemærker etc.

Samtlige varemærker og lignende på denne hjemmeside tilhører, såfremt ikke andet er anført, BMW. Dette gælder især for varemærker, typebetegnelser, logoer og emblemer.

Brugsrettigheder

Concept Biler har ønsket af præsentere en innovativ og informativ hjemmeside. Intellektuelle ejendomsrettigheder på denne side, herunder patenter, varemærker og ophavsrettigheder er beskyttede. Denne hjemmeside giver ikke licens til anvendelse af intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende Concept Biler eller tredjemand.