Miljøpolitik og ISO 14001 Certification

REN KØREGLÆDE - HELT BOGSTAVELIGT

Concept Biler - BMW MINI Næstved -

Hos Concept Biler servicerer vi BMW & MINI biler som i deres livscyklus indvirker på det globale miljø. Derfor er det væsentligt for os at informere vores kunder om, hvorledes de får mest muligt ud af den investering, de har gjort i deres bil eller bilens reservedele.

Miljøledelsen hos Concept Biler afspejler BMW & MINI´s høje globale engagement på miljøområdet. For eksempel genanvendes 98% af en BMW og MINI til at lave nye biler. BMW Group er endvidere en af de fremmeste eksponenter vedrørende udvikling og markedsføring af holdbare og miljørigtige løsninger til persontransport, herunder også indenfor brint-, el- og hybride teknologier.  

Vi er certificeret efter ISO 14001, og vi monitorerer således vores forbrug af el, vand, varme, kemi og affald, herunder fokus på genbrug og renovering af udslidte dele samt forebygge forurening og overholde miljørelevante bindende forpligtelser.

ISO 14001 CERTIFICERET

Concept Biler - BMW MINI Næstved -
  • Valg af leverandører, processer, råvarer og hjælpestoffer under hensyntagen til disses påvirkning af miljøet.
  • En styrkelse af miljøledelsessystemet med henblik på at forbedre miljøpræstationen. Vi har fokus på papirforbrug, energiforbrug, vandforbrug og spildevandsproduktion samt på håndtering og sortering af affald og brug af kemiske hjælpestoffer.
  • Forebyggelse af forurening både gennem den strategiske og praktiske styring af driften.
  • Løbende vurdering af sundheds- og miljøskadelige kemiske hjælpeprodukter med henblik på at finde mindre farlige erstatningsprodukter.
  • Overholdelse af bindende forpligtelser, herunder myndighedskrav på miljøområdet.
  • At få alle medarbejdere på alle niveauer til at deltage aktivt i vores miljøarbejde og sørge for at de er bevidste om deres indflydelse på det eksterne miljø.
  • At bibringe den nødvendige viden og de nødvendige forudsætninger til alle medarbejderne for at arbejdet udføres miljømæssigt forsvarligt

Ring eller skriv til os

Vi er altid klar til at give dig råd og vejledning – ganske uforpligtende.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Hos Concept Biler er vi meget bevidste om vores ansvar for miljøet

Concept Biler - BMW MINI Næstved - iso 14001
Concept Biler - BMW MINI Næstved - cq5dam resized img 1185 large time1455871784596